+420 739 683 015

Podmínky ubytování

Pro hosty jsou připraveny 2 samostatně pokoje v 1.patře se 3-mi plnohodnotnými lůžky. Ubytovací kapacita chaty je tedy 6 osob
Týdenní pobyt začíná vždy nedělí (příjezd možný od 14hod.) a končí sobotou (odjezd nejpozději v 10:00hod.)

STORNO PODMÍNKY :

Ke zrušení pobytu je vždy třeba písemné oznámení (doporučeným dopisem, telegramem, E-mailem, apod.). Zrušení smlouvy nastává okamžikem převzetí této písemnosti penzionem. Zákazník má právo kdykoliv od objednání pobytu svůj pobyt zrušit a je povinen zaplatit storno poplatky ve výši:

  1. Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době 60 – 90 dní (včetně) před datem nástupu, činí stornovací poplatek částku ve výši 0% z celkové ceny pobytu
  2. Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době 30 – 59 dní (včetně) před datem nástupu, činí stornovací poplatek částku ve výši 20% z celkové ceny pobytu
  3. Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu v době 1 – 29 dní (včetně) před datem nástupu či v případě nenastoupení klienta, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny pobytu
  4. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně chaty Hastrman nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část.
  5. Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany chaty Hastrman.